SORTI ZARDIN DEVEY E SELEBRASION FET LAMIZIK

Li touzour enn gran plezir pou bann zanfan al visit Zardin Devey Terre de Paix. Se enn plas kot zot santi zot lib, e kot ena lespas pou zot kapav zwe, galoupe, kriye, danse, sote, e tou seki enn zanfan kontan fer.

Sa fwa la, nou ti anvi selebre nou Fet Lamizik laba. Nou finn prevwar bann aktivite pou fer ek bann zanfan laba, e osi les zot profit zot Zardin prefere.
Nou finn osi fer enn ti souvenir pou Zardin ki nou finn donn Queency, pou garde e kapav servi ek bann lezot zanfan. Se enn frame avek serso resiklaz kot kapav servi pou pran foto.
Nou finn pas enn bon moman, e biensir kouma la tradision nou finn al terminn sa zoli lazourne laplaz Albion, ki pa lwin ek Zardin, kot nou finn dezene e zwe dan disab.
Ala bann zoli foto pou zot apresie.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code