Sortie pedagogique Aquarium ek Calodyne

Merkredi 3 Septembre nou ti fer nou sorti pedagozik lor tematik Zanimo Aquatik ansam ek bann zanfan Nurseri , Staff ek 2 paran lakominote ek 2 Paran Ofisie.
Bann zanfan dan W.Prison ti prezan ek zot ti akompagne par 1 W.P.O. Ti ena 5 zanfan depi W.Prison, 2 depi lakominote, 3 Zanfan Ofisier, antou 10 zanfan ti partisipe.
Nou ti kit Nurseri 9hr40 ek ti pran tou bann mezir de sekirite. Nou ti vwayaz par transpor ki Prizon ti met a nou dispozition.
Nou ti gagn enn joli lakey a Aquarium, ek bann zanfan ti bien inpresione par bann pwason, torti ek sirtout rekin ki zot ti trouv dan Aquarium. Mem bann ti baba ki ti partisipe dan sortie ti obzerve bien. Apre vizit nou ti fer enn ti partaz ek bann paran, zanfan ek staf lor sa vizit la ek zot tou ti bien kontan. Bann paran inn trouv sa vizit la bien interesan, laplipar dant zot, se premie fwa ki zot ti vizit Aquarium.
Apre nou ti al laplaz Calodyne kot nou ti dezene ansam, ek apre dezene ti fer bann laktivite paran ek zanfan. Bann zanfan ti naze, zot ti bien kontan. Ti ena enn zoli soley, zot inn bien profit lamer ek ti swiv tou bann instriksion . Nou ti pas enn bon moman, ek Graccia inn resi profit lamer parski touletan li ti per sa. Bann Zanfan ti konporte zot bien. Inn bien sante tou lelong traze.
Bann paran ti bien kontan ek zot ti pas enn bon moman ansam. Letan ti pas tro vit. Nou finn kit laplaz a 14hr45 ek nou finn ariv Nurserie 16hr00. Nou ti fer laroute Terre Rouge/ Verdun pou retour ek ti enn zoli larout. Zanfan inn bien apresie.

YASH OUTING AQUARIUM 026

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code