SPORT DAY ATELIE DI SAVWAR

Atelie Di Savwar ti organiz so sport day vandredi 7 oktob, avek partisipasion zelev kolez St Mary’s West lor laplenn Football Gros Cailloux.

kordinatris ADS inn fer louvertir ofisiel. Ti ena enn defile avek vetman sportiv, pom-pom girl, ruz, ble zonn, ver. Inn sant Lim Nasional.

Direkter Fondation Ter De Pe ek reprezantan St Mary’s West ti intervenir lor sa kolaborasyon, lespri ferple ki neseser pou permet sa aktivite deroul pozitivman.

received_1039367019512426
Program ti bien planifie depi bien boner. Ti ena form pou zanfan anrezistre zot partisipasion. Ti ena boukou preparasion:Kote atletis ti ena 100mt, 200mt, 800mt, rele,1500mt, ek match football evidaman.Ti fini fer indoor game pou zwe karom ek domino enn semenn avan.
Ti ousi fer enn musical chair ki ti permet paran, responsab partisipe avek zanfan. Sa ti bien amizan, e responsab youth home garson ki finn ariv lor final.Tou tifi ti partisip dan sarye balon avek enn lamzik. Ti komik pou gete.
Pandan aktivite tou animater finn pran zot responsabilite,dikote animasion ,ankadremandan tou eprev, tidezene, dezene. Apre enn ti repo finn antam avek football,match finn al 1-1.

4
Ti termine avek remiz meday,tu zanfan inn bien satisfe avek zot meday dor ki ti ofer par Club med, meday bronz e arzan ki TDP finn ofer. Etan done ADS ki ti invit St Mary’s West TROFE pou match football ti al pou lekip St Mary’s West.

Presentation1

Ti enn bon moman, kot tou zanfan finn montre zot kapasite pou fer bien. Lenerzi, lazwa, sikse ti la pou demontre ki tou zanfan kontan sport, li enn aktivite kreatif e sin.

Anne Marie Joly Dat:17.10.16

ADS

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code