Sports week dan atelie di savwar.

Pou tematik sports and leisure, nou finn desid pou fer enn semenn spor. Savedir depi Lindi ziska Vandredi. Terminn avek enn reward seremoni pou rekonpans bann zanfan ki’nn finn partisip dan bann spor-la avek boukou antouziasm.
Sa finn koumans par enn planning, asize, cheke ki bann zwe ki zanfan kapav metrize ek osi kisanla pou responsab ki aktivite. Nou’nn koumans prepar tou nou bann zwe avan ek lindi matin nou finn fer enn lasanble zeneral pou explik fonksionman lasemenn, regleman bann zwe ek osi demann partisipasion bann zanfan.
Ena finn bien motive ek ti ena osi ki ti inpe reziste, gagn onte, gagn pares me bann animater finn trouv enn mwayin pou gagn enn gran nonb zanfan dan bann aktivite ki ti prepare pou zot.Nou finn ena konpetision sot lakord, zwe karom, volleyball, bingo, domino, zwe lastik, kart, badminton, musical chair, lido… ek boukou zwe ankor. Zanfan ti extra kontan kan li trouve li pe gagnie ek gagn enn gran ankourazman depi so group, so bann kamarad ek so animater. Zanfan ti ape kriye, sote, pile kan trouv so kamard gagnie.


Gro lazwa, enn semenn zwe inoubliab ek finn terminn par donn enn reward a bann zanfan ki finn gagne. Osi zot finn gagn enn meday pou zot partisipasion. Sa finn ankouraz zanfan-la ek osi leres zanfan ki pa finn partisipe pou ki lot fwa zot integre zot ousi.
Dat; 27.04.22
Mersi
manishka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code