Story Telling dan sant devey Flacq

Pou developma bann zanfan, zistwar li inportan. Ek kouma sak lane nou ena nou tematik “Story Telling” dan gardri.
Bann zanfan bien sansibilize par bann mobil ek kan rakont zot bann zistwar zot bien atantif ek ousi zot konn fer ban mim lor zistwar ki rakont zot.
Sirtou lor zistwar trwa ti koson ki bann zanfan inn bien apresie. Kan finn fer zot met mask pou rakont zistwar, bann zanfan ti bien antouziasme ek akot ena ti pe per me apre zot inn gagn enn plezir pou partisipe. Rakont zistwar li enn grand dekouvert pou limazinasion bann zanfan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code