Storytelling dan gardri Albion.

Sa semenn la, nou finn travay lor tematik zistwar, ansam avek tou bann zanfan gardri ek carer. Nou’nn fer sa sirtou parski nou kone ki zistwar li kre limaziner ek li osi permet nou reve ek vwayaze.
Pandan sa laktivite la, bann zanfan finn gagn lokazion pou exprim zot atraver bann zimaz, e zot finn osi poz bann kestion.
Kan zistwar inn termine, sak zanfan finn al rod bann liv kot ena bann zanimo ek la, atraver bann zimaz zot inn imit son bann zanimo koman kok, ibou, koksinel ek osi mim bann diferan zanimo.

Wendyla & Joanita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code