Tem fri

Nou finn travay lor tem fri. Tou bann mis ti demann bann zanfan amenn fri ki ena kot zot pou nou fer enn salad ansam. Zanfan finn bien partisipe mem si nou ti atann plis fri lokal. Zanfan finn gagn lokazion obzerv bien bann fri, get zot kouler, form ek dekrir fri ki devan zot. Zot finn osi observ fri apre dekoupaz koma li ete andan. Nou finn koz lor linportans manz fri toulezour sirtou fri local. Apre obzervation, konversasion, aktivite kreatif, matematik ek lekritir lor tem fri, nou finn terminn par enn degistasion salad fri. Apre zot dezene zot finn bien apresie manz enn bon salad fri.

Presentation1 fri 1

Presentation2 fri 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code