Tematik “Christmas”

Pandan sa de dernie semenn la, nou ti pe travay lor tematik “christmas”. Bann zanfan bien kontan sa mwa Desam la. Zot atann avek boukou patians zot ki kado ki bolom nwel pou donn zot.

Dan gardri nou pe fer bann koloryaz e bann kontinn lor sa tematik la. Nou pe osi prepar pou nou gran fet ki nou pou selebre dan nou gardri.

Sa fer plezir pou get bann zanfan ki pe prepare for-for pou sa zour la.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code