Tematik Easter – Montessori

Pandan 2 semenn nou pe travay lor tematik Easter. Bann zanfan inn bien inpresione lor
bann kouler e form.


Nou finn fer Montessori e osi lezot aktivite lor SA tematik-la. Nou finn fer bann konversasion
e inn gagn bann nouvo lide ki bann mis inn travay.


Nou finn prepar enn ti poul e finn fer so bann lezel a-form bann lame tou kouler. Bann
zanfan inn bien kontan pou kol lezel e plas so bann dizef.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code