Tematik Lamitie CED Flacq

Lekip Mirabelles Flacq ena gran plezir pou prezant zot kouma nou pe koumans nou tematik
lamitie sa semenn-la.Nou pe fer bann aktivite avek bann zanfan afin ki zot resi aprann ek met an-pratik bann valer kouma : lapartaz, linite ek lamour. Pou nou selebre lamitie dan gardri bann zanfan inn fabrik enn ti kart pou exprim zot lazwa avek zot kamarad. Bann zanfan inn osi travay avek pat-a-modle kot zot inn fer bann ker, fler ek papiyon. Pandan nou aktivite nou finn remarke ki bann zanfan inn develop zot motrisite atraver bann manipilasion avek bann obze ek zot inn osi dekouver bann diferan form ek kouler. Zot ti extra kontan kan zot ti ansam avek zot kamarad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code