Tematik legim dan maternel Albion

Pandan de semenn nou finn travay lor tematik legim e sinkiem group finn gagn lokazion fer plizir laktivite.
Nou finn fer konversasion lor linportans manz legim e bann zanfan finn obzerv bann diferan legim avan ki kwi dan lakwizinn. Sakenn finn rakonte ki legim zot kontan manze e ti ena enn bon esanz. Apre nou finn fer bann ti zwe kouma puzzle e bann zanfan finn osi desine, kolorye ek osi lapintir.


Mis Sandra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code