Tematik “liv” avek bann zanfan

Dan gardri les Mirabelle Flacq, nou ti travay tematik liv dan mwa fevriye. Se premie fwa ki nou inn travay tem ‘liv’. Lide ti’nn vinn depi Nicole ki enn benevol avek nou depi zanvie 2016. Deryer sa lide la nou ti sirtou anvi inisie ek amenn zanfan depi zot bien tipti pou kontan bann liv.

Presentation 1 liv 1Preparatif otour sa tem la finn koumanse avek fabrikation bann mobli dan form bann liv. Nou ti’nn swazir pou kre bann liv ek kategoriz zot par bann tem ki an lien avek bann lezot tematik ki nou inn deza travay avek zanfan. Par exanple : The sea, myself, fruit and vegetables, flowers, Choupi, Animals. Dan ti kwin bibliyotek, nou ti ena plizir form ek tay liv, plizir ladan rekipere depi bibliyotheque Terre de Paix ou depi seki Nicole inn rekipere pou nou , ‘de la mediatheque de Floirac’. Nou ti osi demann led Alain pou fer tradiksion plizir liv, pou nou kapav fer enn lektir an kreol avek bann zanfan.

Presentation 2 liv 2Premie semenn tematik liv, nou ti al dekouver enn liv ‘ Va-t’en grand monstre vert’ akot nou inn travay li an plizir letap enn apre lot : lektir an de langaz kreol ek franse, prozeksion video ‘Va t’en grand monstre vert’, e fabrikation enn mons ver.

Presentation 3 liv 3Ti ena osi enn ti montaz enn liv ‘me’ ‘mwa’ akot nou ti fer bann zanfan kol bann manb zot lekor. Nou inn not enn sertin lantouziasm depi bann zanfan pou al ver bann liv. Zot relie bann zimaz a bann kontinn ek souvan zot fer sanblani zot pe fer enn gran lektir.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code