Tematik ‘meal time’

Onivo Sant Devey Flacq, nou ti travay pou premie fwa enn nouvo tematik ‘meal time’. Nou finn travay sa tematik la pandan 3 semenn avek bann zanfan ek bann paran osi pou sensibiliz zot lor linportans prepar enn moman pou enn repa. Nou inn met lanfaz lor aprann kouma bizin tenir nou a tab, ki bann istansil ek meb ki nou bizin ek osi ki bann moman ek ler nou pran enn repa. Bann mis inn fer boukou konversation atraver bann desin ek liv. Ti ena aktivite zwe lakaz zouzou akot bann zanfan ti fer sanblan kwi manze.

Presentation1 flacq 1Pou terminn sa tematik la, nou inn fer preparasion biskwi diber pistas avek bann zanfan. Nou ti servi kom ingredian lafarinn, diber pistas, disik ek enn dizef. Bann zanfan ti bien kontan petriye lapat la. Zot ti osi pran bann ti moul diferan form . Ti ena zetwal, leker, ti-bolom, ti-bolfam ek osi bann form zanimo. Apre kinn fini fer tou preparatif, inn les kwison biskwi a Rebecca, ki sef preparasion bann repa dan gardri. Bann zanfan inn pran biskwi kom goute ek zot inn osi amenn inpe lakaz.
Presentation2 flacq 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code