Tematik “MY BODY”

Avek lexperyans ki bann mis finn gagne dan zot bann sesion Art terapi ek Dokter Kavi, nou finn esey met sa an pratik dan nou bann aktivite me adapte pou bann zanfan.
Vi, ki nou ti lor tematik “my body”, olie fer zanfan fer gribouyaz kouma abitie, inn fer zot fer sa lor silwet zot lekor.
Miss finn fer zot alonze e tras zot lekor, e fer zot gribouyaz lor zot prop lekor.
Bann zanfan finn bien kontan sa aktivite la, zot finn asiz anba lor zot papie e finn fer zot koloryaz.
Ti enn zoli lexperyans ki nou finn fer.

Nursri
Kids r Kids

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code