Tematik Plante

Kan nou dir plante li pa konsern zis bann adilt. Dan gardri Mirabelles nou
ankouraz zanfan tous later ek plante.

Nou bann ti zanfan gagno enn gran plezir pou plante ek aroze, li touzur enn
gran boner pou get visaz bann zanfan kan zot pe dekouver later. Li inportan ousi
ki zot konpran ki kan nou plant lagrin nou bizin aroze.

Plante avek bann ti zanfan dan gardri, li enn bon fason pou sansibiliz zot
mem. Nou ena linpresion ki zot tipti me nou bizin pa aret la.

Parski zot anrezistre tou, sak zest, sak explikation, li koumadir enn lagrin ki
nou depoze dan zot lespri e ki enn zour li pou fini par zerme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code