Tematik ‘tourism dirab’ dan les mirabelles Flacq

Nasion Z’ini inn dekret 2017 lane internasional tourism dirab. Pou mark sa lane la, nou finn integre tem la dan tou bann lezot tematik ki nou fer.
Bann staff ti’nn diskit ansam lor kouma nou kapav integre tem la dan nou bann lezot tematik lane. Nou’nn swazir pou sanz nou birthday chart, akot nou inn met tou nom bann zanfan, ek zot dat de nesans lor bann ti bato dan enn ankadrema lamer, disab ek kokiyaz. Atour nou inn osi met bann diferan form zanimo ki sorti dan lamer.
Foto 3or sak mis finn osi swazir kom nom regroupmen so bann zanfan , nom enn kokiyaz.
Foto 2

Enn ti mersi a mis Florise ki’nn fer nou gagn inpe koki pou fer dekorasion ek montre zanfan plizir fom, kouler ek groser koki. Nou inn osi kre plizir ti motif, ti obze ki ramenn nou inpe a lamer, ki bien an-lien avek seki bann touris vinn profite dan nou ti pey Maurice.

Foto 1

1 thought on “Tematik ‘tourism dirab’ dan les mirabelles Flacq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *