Tes kovid 19 dan Terre de Paix

Lindi 25 Me, enn lekip infirmie depi Minister lasante inn vinn fer tes kovid 19 ar tou bann
staf rezidans ki ki finn aktif dan konfinnman.
Li enn moman inpe anbivalan kot pa kone si bizin fer ou pa, eski oblize, me kan ou trouv
bann koleg pe ale, ou gagn enn kouraz pou fer li. Li enn zafer bien inportan pou ki nou kapav asire ki nou pena sa viris la. Alor li bien sinp: asize, lev latet, infirmie pran enn swab met dan ou nene, tourn tourn li, ou gagn enn sansation gidi gidi, brile. Apre 30 minit ou gagn ou
rezilta. Erezman tou bann staf ki’nn fer tes, zot tes negatif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code