Tes rapid kovid 19/Corona Virus lor staf ek ankadran sekter rezidansiel

Bann ofisie minister lasante finn fer bann tes rapid lor bann staf ek ankadran sekter rezidansiel. Sa tes la ti vreman neseser ek inportan pou fer sirtou kan an kontak avek bann zanfan. Gras a bann mezir prekosion e prevansion, tou seki finn fer tes, finn teste negatif. Me nou pa fer neglizans, anou kontinie solider dan sa konba la ek kontinie pran bann meyer prekosion kouma evit kontak fizik, touzour met mask, lav lame regilierman ou fer izaz bann hand sanitizer.
Par Brian Ladouceur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code