TI POTAZE NURSRI KIDS R KIDS

Nou ti kwin potaze dan lakour nursri kids r kids finn bien devlope dernieman.
Kouma nou lor tematik grinsek, nou finn plant may dan nou ti zardin e may pe komans sorti. Bann zanfan ek bann staff pe atann sa ek inpasians.

1
Li enn zoli lexperyans pou nou, parski ena zanfan zame inn trouv pie may e ena staf osi premie fwa pou trouv enn may sorti dan enn pie e fer so rekolt.

4
Nou ena osi lezot legim kouma bred petsay, kotomili ek zariko. Nou finn fini rekolte enn bon parti pou bann zanfan manze.

2

3
Seki bon ek sa ti laktivite plante la, seki nou bann zanfan gagn legim bio pou manze.
La nou pe les bann legim la gagn lagrin pou fer semans pu nou kapav replant ankor.
Li touzour bon ki nou ankouraz otosifizans alimanter, e nou servi sa kouma bann aktivite ek bann zanfan pou ki sa rant dan zot depi tipti mem. Akoz samem nou fer zot partisip dan arosaz tousala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code