Ti potaze repran dan rezidans

Nou met bokou lanfaz lor linportans plante, kiltive e rekolte, sa lane-la swit a bann nouvo rezolision par sertenn Youth. An relasion avek lekonomi kreatif, bann zenn e osi bann responsab finn pran konsians kouma plant nou prop legim amenn enn lekonomi dan bidze paski zot depans mwins e zot arive konsom bann legim bio san pestisid ki kapav ena enn linpak lor nou la sante. Ena bann zenn ki deza motive par zot mem pou atrap zot pios e fouy later e plant enn legim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code