Tiraz korbey menazer 2023

Sa lane-la, komite fundraising finn osi bien motive avek nouvo lekip pou pran ledevan pou organiz bann evenman pou kolekte bann fon pou re-introdwir dan lorganizasion. Le 19 Ziliet ti ena nou tiraz korbey menazer e avek bann swivi e organizasion, sa ti enn reisit. Ti ena bon konpreansion e kolaborasion lor sa lexersis-la. Inn rekolte enn fon Rs 33,300 antou e tou unit finn kontribie pou met lartik dan panie korbey menazer. Kan finn anons gagnan ki so nimero finn sorti, li ti bien emosione e finn fer resortir ki li pa ti touzour ena lasans lor bann tiraz me lasans ti dan so kote sa lane-la. Gagnan-la finn aste 1 korbey dan super U tamarin letan li ti pe pe travay dan magazin, enn manb dan komite finn pas so fis korbey pou ranpli. Kan gagnan-la finn vinn sers so korbey, li ti bien sirpri ki sete pa enn blag e ki li finn bien resevwar enn korbey. Ti enn moman bien for lazwa pou gagnan-la.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code