Travay ek paran: Enn Success Story

Mme Marie Noelle Nieva, mama Emmanuel Nieva, li enn paran ki Ornella ek mwa nou kone depi ki Emmanuel inn fer so dernie lane maternel dan Sant Devey La Valette an 2015. E ziska lane dernier, Emmanuel ti touzour dan nou program primer.

Madam la ti pe vinn dan program zenn mama ek Ornella, nou Social Educator/Integrator, dan mardi. Dan sa program la, li ti pe fer bann zafer artizana ek gagn bann formasion, sirtou kan li pa ti pe ena travay.

Me Ornella ti pe tjr motiv li pou li al rod enn travay osi.
Madam la touletan ti pe vinn dan bann program ki nou orgranize, dan bann formasion ek kan ena sorti osi. Li ti osi partisip dan konkour potaze 2016.

Depi touletan li ti pe travay bat bate kot gagne ek kan gagne me zame li pa ti ena enn travay fix.

La, depi Oktob 2016, l’inn komans al travay dan Winners Bambous kom Cleaner. Kan mo ti pe zwin ek li dan Winners li ti pe dir mwa ki ena dimounn dan La Valette ki pe dir li “ki to bizin travay?’ ek osi ki sirman Winners pou “fou li” deor vit vit sa. Ek li ti pe komans dekouraze.

Me Ornella ek mwa nou finn touzour ankouraz Mme Nieva pou li persevere dan so travay. Mo dir Mme la: ‘manz ar li pa bes lebra’. Nou finn touzour ankouraz li pou li kontign so travay.

Presentation1 maeva 1

Le 05/05/2017 mo finn zwenn ek li ek li’nn fer mwa kone ki telman li montre so konpetans ek osi so linteresman dan so travay, Winners finn anplway li. Li met iniform ek li’nn gagn “badge” tou pou li mete. Sa zour la li ti off, lerla li’nn profite pou vinn dan nou renion .

Mme Nieva dir ki li bien kontan so travay ek osi li rekonet ki Ornella ek mwa nou finn bien soutenir li pou li ariv ziska kot li’nn arrive. Li rekonet ki CED La Valette Terre de Paix inn amenn bokou sanzeman dan so la vi personnel e so lavi familial.
Christiane/Ornella

CED La Valette
Bambous

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code