Travay lor tematik zanimo akwatik

Dan gardri Sant devey La Valette, Mis Ashweeni inn fer kozri ek so group zanfan lor bann zanimo ki viv dan lamer.

Anmemtan inn fer zanfan konpran kouma nou bizin protez nou lamer.
Apre inn fer zanfan fer kolaz. Ti servi lapintir, lakol, disab ek ti brans depi pie sapin ek sa inn permet zanfan develop zot motrisite finn ek osi zot konsantrasion.
Mis Ashweeni
Carer
Sant devey La Valette
Terre de Paix

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code