Travay outreach depi bann animater ADS, lekol spesialize

Apre deziem ouvertir parsiel , apre konfinnman, bann animater ads finn repran travay le 3 Me. Kan finn repran travay nou finn ena pou komans prepar bann ti travay / bann aktivite ek materyel pou komans nou travay ‘Outreach’.
Bann animater finn divize an dio pou al dan diferan rezion ek pou al osi dan bann lakaz rezidansiel ‘terre de paix’
Preparasion finn fer pandan 3 zour- rod aktivite kreatif/nimeresi/literesi. Finn fer bann travay
individiel ki zanfan la pou kapav fer avek ou san zot paran.
Travay finn pre avek materyel kouma kreyon, gom, fitwar ek kreyon kouler pou bann animater al lorterin.
Nou finn al dan rezion kouma Albion, Bamboo-Lavalette, kan Rodrige ek Cite Betel Ti rivier ek Rivièr Noire.
Bann animater finn zwenn paran ek zanfan ki’nn bien kontan inn trouv zot. Sa finn fer enn rekoneksion.
Finn kone kouma finn pas konfinnman. Finn partaz bann lazwa, bann difikilte ek nou finn osi trouv bann realite lavi.
Premie semenn finn fini, bann animater pe kontan pou rekomanse sa semenn la. Sa semenn la pou komans dan bann lakaz rezidansiel kot pou kapav fer demi zourne aktivite avek zanfan.
Lartik depi.


Rebecca ek Prisca
Animater ads.
Dat: 12 Me 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code