Travay zanfan dan zot lakaz Flacq

Bann paran inn bien kontan kan nou kit bann travay pou zot zanfan.
Zot inn konsian ki zot zanfan pe fer dan gardri. Pa zis manz, bwar, dormi.


Bann zanfan ek paran zot pe bien apresie bann aktivite ki nou pe donn zot.
Mem si zot pena bann materyel pou zot travay, nou demann zot pou servi
bann zafer seki natirel kouma: kouler avek later, safran, fer lakol avek lafarinn,
kol fey ek fler.


Paran ousi pe kontan zot pe partisip avek zot zanfan pou konplet zot travay.
Kan nou pe al kit travay ena enn gran sourir lor sak figir zanfan kan zot pe trouv
nou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code