Vaksin Astrazenecca pou bann staff rezidans

Le 15 ek le 17 mars, bann staff rezidans finn mobilize pou fer zot mem vaksine kont Covid-19. Zot finn montre enn lintere partikilie ek zot finn vinn konsian ki zot bizin fer vaksin pou protez zot mem ek zot lantouraz kont sa maladi la. Finn ena bann difikilte onivo kordinasion onivo minister pou met anplas enn sistem kot bann frontliners bann ong gagn plis fasilite pou ki zot resi zot vaksin avek plis efikasite. Malgre ki finn ena dekourazman, linkietid ek nivo lanxiete ki finn monte, lamazorite finn resi fer zot vaksin e zot deziem vaksin pou an Zin. Finn ena sertenn staff ki pankor fer zot vaksin akoz zot pa santi zot pre pou fer li me touzour ena enn konsiantizasion ki pe kontinie fer pou ki zot pran la bonn desizion. Annatandan, finn ena enn bon kanpagn sansibilizasion pou bann staff pou ki zot respekte bann konsign ek mezir saniter kouma distans social, met mask ek sanitizer.

Par Ladouceur Brian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code