Vizit 12 Tifi ADS Dan Libreri Nasional

Pou komemor zourne international lir ek ekrir le 08 Septam 2018 ADS ti organiz enn group 12 tifi pou al fer enn vizit National Library Port-Louis.


Sa vizit la ti reprezant enn gran moman dekouvert pou zanfan ki ti prezan. Zanfan finn emerveye pou pran konesans ki kantite dokiman istorik ki depi bien bien lontan finn konserve.dan nou Libreri Nasional.


Responsab Libreri Nasional finn explik zanfan ki linportans konserv tou bann lagazet ki paret toulezour, bann liv e tou bann piblikasion ki sorti dan pei.
Finn ena ousi enn explikasion kimanier zot fer pou prezerv dokiman kont latak lalimier ek limidite


Apre vizit seksion ekri, zanfan finn al fer enn vizit dan seksion odio kot konserv diferan cd, dvd ki bann artis lokal tire dan nou pei,
Zanfan finn ousi pran konesans seksion ki piblik, etidian kapav itilize pou fer bann resers lor enn diferan size.


Ver lafin vizit, zanfan finn gagn lokazion trouv bann travayer latelie bagnding pe fer bann diferan bagnding lagazet, pou fer lagazet diferan zour vinn an form liv.
Pou termine, responsab Libreri Nasional finn invit zanfan pou servi libreri nasional pou zot aprann listwar nou pei,
Georges LEGALLANT
Pou ADS
23 Septam 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code