Vizit dan zardin Ced Flacq

Apre boukou letan, nou bann zanfan inn resi sezi sa lorportinite pou fer enn sorti pou al vizit
nou zardin devey dan Albion. Sa zardin-la , li pa parey kouma tou zardin. Li ena enn
spesialite avek so bann kwin ki devlop nou bann sans.


Avek sa pandemi kovid-la, nou bann zanfan inn bizin res dan lakaz. Alor nou’nn profit
lokazion pou fer zot gagn kontak direk avek lanatir atraver bann aktivite kouma ramas fler, e
fey pou fer kolaz. Zot inn osi kas bann ti brans pou fer lapintir lib.


Sa aktivite-la inn amenn nou bann zanfan dan enn lot lemond akot zot inn respir ler fre, zot
inn zwe bann zwe lontan osi. Anfin, ti enn zoli lazourne. Bann zanfan inn satisfe ek bien
kontan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code