Vizit dan Zardin D’eveil

Nursri Les Mirabelles Grand Bay inn fer so sorti an ti group 13/11/17. Sa zour la nou ti al Zardin D’eveil avek nou zanfan dan van. Nou bann zanfan ti bien kontan pou al dan van. Ariv zardin nou inn fer bann zanfan promne zardin partou. Bann zanfan inn bien kontan pou pas dan tinel.
Presentation1 zar 1Apre bann mis inn montre bann zanfan plant Sensitive. Zot inn kontan pou get sa. Ti ena bann zanfan ti pe dir ki pie la pe dormi.
Presentation2 zar 2Nou inn amenn bann zanfan dan kwin ‘To Touch’ kot zot inn tir zot soulie e zot inn mars lor ros, disab, lagrin filao.
Presentation3 zar 3Apre vizit, bann zanfan inn bien zwe dan zardin. Zot inn bien zwe, sote, galoupe.
Presentation4 zar 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code