VIZIT DEPI BANN ANIMATER ATELIE DI SAVWAR AVAN LEKOL REPRAN

Depi le 15 Me bann animater atelier di savwar pe travay lor terin avek zot bann zelev dan striktir rezidans ek non rezidansiel. Sa program ki’nn met en plas la, finn ed sak animater ranforsi bann lien avek tou zanfan anzeneral. Bann vizit ti fer dan plizir rezion, Bambous, Lavalette., Albion, Rose-Hill e Tirivier. Pandan vizit ek atraver bann aktivite, bann animater finn resi trouv diferan faset lavi bann zanfan ek diferans ki ena dan bann zanfan kan zot dan zot milie familial. Bann aktivite ki finn prepare pou zanfan finn ed zanfan rekonekte avek lekol, finn permet travay lekritir mem sou plizir manier atraver desin, koloryaz etc. Zanfan finn ousi develop zot kreativite. Enn ti travay agrikiltir ki finn ousi amenn inpe lanbians . Bann fami fnn gagn semans pou ki zanfan plante kot zot. Sa ousi enn zoli lexperyans , zanfan inn bien kontan prepar bann boutey plastic pou plante. Bann fami nou finn zwenn ti bien akeyan ousi. Finn kapav trouv realite lavi bann zanfan.

Prisca Valois Seevathean
Dat:25.06.20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code