Vizit Kids R Kids a Sant devey Mirabelles Flacq

Lindi le 18 mars nou ti gagn plezir pou akeir bann zanfan e staf Kids R Kids dan gardri Mirabelles Facq .
Nou bann zanfan e staf ansam nou’nn sant enn santé bienveni pou zot . Nou ti’nn prepar sa vizit la depi bien avan. Nou’nn fer bann brasle avek boutey plastik pou zot tou ek osi enn ti gato de la par tou lekip Flak.

Bann zanfan ti bien kontant, kan zot inn trouv bann lezot ti kamarad e mo panse pou bann zanfan depi kid s rkids osi li ti parey. Bann zanfan inn e zwe zot inn bien kontan lespas boul.
Apre ti ena 2 aktivite ki bann zanfan inn fer ansam, ti enn zwa get zot.
Tou bann zanfan inn pran dezene ansam, ena bann zanfan ki’nn apros zot avek nou, zot inn fer enn nouvo dekouvert.
Vi ki bann la pa ti ena tro boukou letan pou pass avek nou, dan sa tigit letan ki zot ti la, nou’nn fer tou pou ki zot kapav amiz zot . Pou termine nou ti ena enn dans sega akot tou bann zanfan inn partisipe.
Partaz kado ti extra.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code