Vizit la Valette

Azordi ti enn gran zour pu nu bann zenfan Dan gardri. Nu ti amenn Zot Dan enn zoli ti lendrwa kot Ena enn gardri Parey kouma kot nu. Bann zenfant ek bann miss ti pe prepare Depi enn semen. Nu ti prepare enn ti kado ek enn kolaz pu nu Fer li ensam avek bann zenfan gardri la valette.
Nu Finn sorti byen bonher pu nu ressi rent a nu destination. Bann zenfant ti byen kontan.
Zot inn byen Sant ek tapp lamin.
Kan nu Finn rent la valette nu Finn gagn enn zoli lakey avek responsab gardri ek bann lezot staf. Bann zenfan osi inn akey nu avek bann Sant bienveni.  Apres bann gran zenfan inn ale Fer enn kolaz tandi ki bann tipti inn Sant akompanye par missier Daniel. Bann zenfan ti pe danse osi. Apres bann zenfan inn ale zwe Dan lakour. Nu Finn pass enn zoli ti moman Dan gardri la valette.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code