Vizit laferm Soler Solitude

Vandredi 12 zilyet, enn group zanfan Atelie di Savwar, finn gagn lokazion al fer enn vizit
pedagozik laferm soler Voltas Yellow Solitude dan lenor.

Vizit laferm soler Solitude li form parti dan kad nou tematik lanvironnman. Sa vizit–la li
enn fason pou zanfan aprann dan konkre ki vedir lenerzi prop e lenerzi soler. Lor sit
lenerzi soler zanfan finn trouv dimounn avek linz diswif ek gro gro lakle. Sa finn intrig
boukou zanfan ki manier soler vinn elektrisite.
Dan Atelie di Savwar, apre nou vizit stasion eolienn Roche Noire dan premie trimes, nou
finn anvi terminn deziem trimes avek enn vizit la ferm soler Solitude. Nou seri vizit li form parti dan nou travay fer zanfan devlop enn veritab konsians ekolozik.
Nou vizit li ousi enn fason pou zanfan konpran diferans ant lenerzi fosil e
lenerzi natirel.
Tou zanfan prezan finn bien kontan zot vizit, mem bann stazier prezan finn ena boukou
kestion lor lanvironnman e lenerzi prop.
Apre vizit Solitude, tou zanfan finn gagn drwa enn ti moman detant pou dezene lor
laplaz Pointe Aux Piments.

Georges LEGALLANT
Pou ADS
17 Zilyet 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code