Vizit Lexpozision an loner Serge Constantin .Minisipalite Beau-Bassin/ Rose-Hill (Plaza) par bann zanfan ADS

12 zanfan depi ADS finn vizit lexpozision lor lavi Serge Constantin ek finn vizit enn galri art. Bann zanfan finn montre bokou lintere dan travay artistik. Pou komanse bann zelev Art and Craft finn gagn la sans get enn video lor lavi sa artis la pou zot konpran kifer finn fer sa vizit la. Apre sa seans fim la bann zanfan ti an admirasion ek finn impresione devan sa bann travay artistik la. Sirtou ler zot inn trouv sketch kot Constantin finn desinn Caudan avan so devlopman. Zanfan ti bien kontan parski sa ti enn moman dekouvert pou zot.Tousala bann zanfan finn fer li dan disiplinn ki ti rekomande a lantre ek sa finn ede pou ki zot kapav profit sak moman. Apre video ek vizit galri art, enn gid finn rezwenn bann zanfan pou montre zot bann kaye Serge Constantin. Li finn osi montre zot bann foto teat plaza kar artis la ti osi okip teat ek la senn sa lepok la.

Presentation1 mise 1

 

Zanfan inn bien kontan kan montre zot photo ler pe fer biografi ek zot inn mem res konsantre ziska lafin akoz ti ena bokou kisoz pou gete. Kan vizit fini zanfan finn gagn lokazion profit lakour plaza, finn zwe ek defoul zot inpe. Tousala rezim lafin enn vandredi kot zanfan finn al lakaz avek enn larz sourir lor zot vizaz ek enn gran lazwa dan zot leker.

Presentation2 mise 2

Presentation 3 mise 3

 

Signature; Prisca Valois Seevathean ADS( Atelier di sawvar)

Date;11.10.17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code