Vizit maternel Albion dan zardin devey

Parey kouma sak trimes, sak group gagn lokazion pou profit nou zardin. Group fler soley finn profit sa ler fre dan zardin pou galoupe, fer lekzersis fizik ek osi zwe ti marmit. Kouma nou ti pe travay lor tem zanimo, zanfan finn ekout bann zwazo sante ek finn obzerv dan diferan insek. Zot finn bien kontan sa ti laktivite la e mo les zot apresie sa atraver de-trwa foto.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code