Vizit maternel Albion dan zardin devey

Kouma sak trimes, bann zanfan gagn lasans pou al fer laktivite ek defoul zot dan zardin devey. Sa semenn la group ble ek group zonn finn al dan zardin. Nou finn komans par enn vizit parski pou bann nouvo zelev li ti premie fwa ki zot pe al dekouver nou zardin.

Apre dekouvert bann diferan kwin, nou finn regroup nou dan kwin zwe tradisionel pou zwe ek pou defoule. Nou finn komans par enn ti zwe simp ki apel lamer later, apre nou finn ansene avek ti marmit akot zanfan, mis ek bann stazier finn sante ek danse ansam.
Zanfan finn profit sa gran lespas la pou zwe, galoupe ek depans zot lenerzi dan enn bon manier. Apre nou finn terminn par enn ‘musical hat’ akot tou zanfan ti bien kontan.

Mis Sandra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code