Vizit Maternel Albion dan Zardin Devey

Azordi group Hibiscus finn gagn lokazion pou profit inpe nou zardin devey.Nou finn komans par enn vizit zardin sirtou pou bann nouvo zanfan ki fek vinn rezwenn nou sa lane la. Zanfan finn profit bann diferan kwin ek zot finn bien apres

Presentation1 albion 1Presentation2 albion 2
Zot finn mem gagn enn ti kado avek enn stazier ki ti prezan laba pou akeir nou.
Presentation3albion 3Biensir nou finn profit nou prezans dan zardin pou okip nou kwin ‘to smell’. Pandan ki Mis Sandra ti pe fer laktivite ek zanfan, Mis Marie-Anne finn profite pou rann nou kwin ankor pli vivan.
Presentation4 albion 4
Mis Sandra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code