VIZIT MIZE ‘Petite Collection’

Pou sorti paran-zanfan gardri ek maternel nou ti al Rose – Belle pou enn sorti pedagozik mardi 5 Novam 19. Pou premie fwa nou finn al ansam. Tou ti bien pase, paran ti emerveye pou trouv sa imans koleksion ki ti ena dan sa mize la. Mem ena granparan pe rakont zot zanfan, bisiklet marsan dile. Ti ena osi gramofonn ek enn janta ki ti kraz grinsek lontan. Ti bien pase ek osi ti ena enn bout mazik alafin ki finn tir latansion tou paran ek zanfan. Ti enn zoli souvenir pou bann paran. Apre inn al dezene laplaz Blue Bay. Zanfan ek paran inn pas enn bon moman.

Sangeeta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code