Vizit zardin devey par zanfan CED Flacq

Dan vakans mwa Out, enn ti group 15 zanfan ek 3 mis ti al pou enn vizit zardin devey albion. Ti kit Flacq pou Albion 9er ek se misie Sydney ki ti veykil nou pou sa sorti la. Ti ena movetan dan les sa zour la me zoli zoley dan lwes. Sa inn permet nou bien profit zardin. Lakey Queency avek so gran sourir finn permet zanfan santi zot plis an konfians.

Pandan vizit zardin, bann zanfan inn gagn lokazion trouv bann zoli ti papiyon blan ek zonn ki ti pe promne zot osi. Nou inn gagn osi lokazion gout bilinbi ron ek inn gayn zoli reaksion ek expresion fasial bann zanfan.

Nou finn kontinie nou vizit zardin ziska ariv kwin zwe tradisionel. La bann mis ti fer demonstrasion bann zwe a bann zanfan. Bann zanfan de zot kote zot inn imit nou. Biensir a zot manier

Apre nou vizit, nou ti al dezene laplaz Albion akot bann zanfan inn osi gagn lokazion zwe dan disab. Bann zanfan inn bien kontan sa lazourne la.

kids3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code