Vizit Zardin Devey, Terre de Paix, Albion

Li touzour enn gran plezir pou bann zanfan nursri kids r kids pou al fer vizit dan zardin devey.
Zot emerveye par sa gran lespas la, zot kapav galoup partou e zot an sekirite.

Presentation 2

Sa fwa la, bann paran finn kontribie dan bann zwe tradisionel pou zot zanfan pou amenn dan zardin devey pou zot zwe.Pou enn premie fwa nou finn amenn lagrin may pou plante dan zardin dan kwin pepinier.

5

6
Bann zanfan inn fer zot vizit par zot mem, e inn gout bilinbi dan kwin to taste.

Presentation1
Kom dabitid ti ena enn ti lasas-o-trezor dan labirint e pas dan tinel.

9
Anfiteat, enn plas bien zoli ek kreatif kot bann zanfan inn sante ek danseZot finn servi lespas pou zwe zot bann zwe tradisionel dan kwin ki’inn amenaze pou sa ; zot finn bien zwe e finn bien partisipe. Tou zanfan ti ena zoli sourir lor zot figir.

Presentation3

Presentation4
Nou finn al terminn sa zoli lazourne, laplaz Flic en Flac kot nou finn gagn botan e bann zanfan finn resi pas enn bon ti moman dan lamer.

17

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code