Workshop lor Alimantasion ti baba pou benefisier proze Antenatal SANT DEVEY Albion.

Bann benefisier ek paran ki dan proze Antenatal Albion finn gagn lokazion pou partisip dan enn workshop lor Alimentation bann ti baba. Bien avan plizier staff Terre de Paix ti gagn enn workshop avek group GEM (Group Enfant et Meres) ki dir ki 1000 premier zour (depi konseption ziska laz 2 zan) se enn sans inik pou konstrir enn bon lasante dan long term.
Dan sa formation la, bann mama finn aprann ek finn partaz osi zot bann lexperyans a bann Zen mama e finn aprann ki li bien inportan ki sak mama ek sak zanfan gagn enn nitrision optimal pandan 1000 premier zour dan lavi enn ti baba.

Finn osi explor bann diferan rekomandasion OMS ki dir ki :-
a) Mem pandan tigit letan, bizin donn aletman maternel
b) li bien benefik bien prepar ou avan nesans baba ek diskit avek ou partner. Bann mama bizin fer zot mem konfians lor kantite fwa pou donn doudou, ki kantite , ki ler …….
c) Introdiktion bann aliman solid san gliten apartir laz 6 mwa ek bann aliman ki ene gliten apartir 7 mwa
d) Pans pou varye bann gou ek textir bann aliman
e) Pa azout disik oubien disel dan manze ti baba parski zot pa bizin sa ek osi parski zot pankor konn detekte gou.
f) Enn zanfan li pa enn adilt. Li inportan ki respekte laz ek kantite ki li manze kan pe azout bann aliman, kalite manze ek levolision dan textir manze an fonksion sa laz ek so dantision.

Mary Jane Armand-Jolicoeur
Social Educator/ Integrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code