Zanfan Atelier Du Savoir Vizit Laferm Eolienn Brado

Zedi Le 31 Me, enn group trez zanfan ADS ti al fer enn vizit laferm eolienn Brado dan lenor. Laferm eolienn Brado ti inogire le 12 Desam 2016.
Lobzektif sa sorti pedagozik-la se pou ed zanfan konpran kiete lenerzi renouvlab e kiete lenerzi prop dan sa moman kan partou pe koz sanzman klimatik ek resofman planeter.
Pandan visit, Georges Legallant animater ADS ki ti akonpagn bann zanfan finn explike kifer li inportan nou develop lenerzi prop ek renouvlab.
Dan kad zourne mondial lanvironnman ki pe vini le 05 Zin, sa vizit la finn permet zanfan fer enn refleksion lor kestion resofman planet ek sanzman kilmatik.
Touzour dan kad lanvironnman,a pre vizit, tou zanfan finn al fer enn vizit lafore Brado ki reprezant enn lespas natirel. Apre zanfan finn dezene e zanfan finn zwe dan larz lespas lib lafore. Sa finn vreman fer zanfan kontan.
Pou terminn nou vizit dan Roches Noires sertenn zanfan ki zame finn vizit lakav Madam, finn gagn lokazion fer enn ti vizit dan sa plas natirel la.
Georges LEGALLANT
Pou ADS

brado 1

brado 2

brado 3

brado 4

brado 5

brado 6

brado 7

brado 8

brado 8 brado 9

brado 12

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code