Zanfan Atelier Du Savoir vizit lexpozision

Dan kad zourne Mondial Delo le 22 Mars 2018, 11 zanfan ADS Atelier Du Savoir finn al vizit expozision organize par Central Water Authority Vandredi le 23 Mars 2018.cwa1
Expozision ti fer Water Treatment Plan, La Marie, Vacoas. Lexpozision ti ena enn bonn doz pedagozi pou permet zanfan konpran plizir laspe teknik lor delo.
Dan lexpozision zanfan finn gagn lokazion aprann diferan tip filtraz delo avan distribision.

Staff prezan dan expo explik zanfan diferan prosede avan gagn delo potab
Zanfan finn gagn lokazion pou pran konesans,ki nou ena drwa fer ek ki nou pa gagn drwa fer kan C.W.A install enn konter dan nou lakour.

cwa2

Nou finn ousi dekouver diferan groser konter ek diferan manier ki CWA gard kont pou kalkil kantite delo ki pei konsome.
Bann gid sirplas finn explik zanfan diferan metod ki CWA servi pou veye ki dimounn pa frode par kokin delo pou zot pa peye.

cwa4

Ti ena ousi enn stand lor sekirite dan travay, seki esansiel pou protez lavi bann travayer.

cwa5

Materyel sekirite dan travay
Avek bann zanfan ti ena 2 akonpagnater, Georges Legallant e Joyce Perinne.Tou zanfan prezan finn bien apresie nou vizit san okenn insidan.Vizit finn komanse 10hrs45 e finn termine 12hrs30. Apre ki tou zanfan finn pran zot dezene sirplas tou ansam.

cwa6

cwa 8

Zanfan finn ekout bann explikasion atantivman .Diferan tip konter pou kalkil konsomasion.
Pou ADS
Georges LEGALLANT
Le 23.03.2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code