Zanfan ti pe travay lor tem Fet pak

Pou selebrasion Fet Pak bann zanfan maternel Sant Devey La Valette, Bambous inn dekouver atraver diferan aktivite poul ek so dizef. 

Atraver enn exersis pratik zot inn trouve ki ena andan dizef….zonn ek blan dan dizef.

.Ala fin aktivite la zot inn bien kontan gout zonn enn kote ek blan lot kote.
Ek inn osi fer zot konpran kan mama poul kouv sa dizef la, be samem ki apre enn pousin pou sort ladan.

cedlv fet pak

 

 

 

 

Jeannine
Sant Devey La Valette

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code