Zardin Devey oservis promosion sega tipik, patrimwann mondial asterla

Dat: 28 Oktob 2014
Jardin D’Eveil ti ena grand plezir akeir group ABAIM ki ti vinn fer lansman sot nouvo album ‘ Nomm mwa sega tipik’ dan nou zoli anfiteat .
Sa anfiteat la, li ena enn form sirkiler kouma bann teat lontan dan La Gres. Li enn plas ouver, anplin lanatir, li antoure avek bann pie e plant kouma kiss me quick, bottle Brush, alamanda ek bougainvillie. Ena bann gradin natirel ki rekouver avek gazon kot bann spektater kapav asize. Omilie, li plat e nou bann zanfan, enfin nou bann ti artis ki res dan terre de paix ek osi bann lezot lekol ki vinn vizit zardin, servi sa plas la kouma enn podium.
Ti enn plezir extra pou trouve ki nou kapav fer enn spektak son ek lalimier dan nou anfitheat.
Group abaim finn fer nou dekouver rises ki ena dan sa form lexpresion sega tipik la. Ti vremem enn gran moman pou nou zardin.

Presentation2

 

2 thoughts on “Zardin Devey oservis promosion sega tipik, patrimwann mondial asterla

 1. Maritza

  Mo penn gagn sans vini, mo bien sagrin, kan koz sega, mo touzour prezan. sirtou sega tipik, kan sa son ravann la rezone, mo touzour resanti enn frison, mem dan lekol, ninport ki kote mo ete, mo bizin galope vinn gete, me ti bien zoli, bann sante la, ek sirtou sa ti morso “LETAN” e sirtou kinn fer sa dan ennplas kot nou bann anset touletan ti fer sega, dan la natir, pe ti ena podium, ti dans lor later.
  Bonn kontiniasion

  Reply
 2. Esthel

  Mersi Maritza – ti enn gran zour pou nou dan ABAIM sirtou bann zenn ki pe amenn sa sega tipik la lao lao – Mo tenir a remersie Group ABAIM pou sa zoli dekouver la, ki zot inn donn nou bann zenn lokasion fer sa albem la.

  Fer sa dan Zardin Devey se plas ideal, pena lot plas pli bon ki sa, mersi a terre de paix kinn met so zardin a nu dispozision.

  Nou espere ki sa pa pou terminn la………………………………….

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code