ZISTWAR ASWAR DAN ENN LETAN SIKLONIK PAR BANN ZANFAN REZIDANS

Bann zanfan finn profite dan enn letan siklonik ek koupir kouran pou rakont bann ti zistwardan nwar. Tou bann zanfan finn rasamble ansam dan salon pou rakont bann ti zistwar ansam avek zot bann responsab. Sa finn ed zot pou pas enn bon ti moman ansam. Sa fer nou gagn nostalzi lepok lontan kot bann granmer-granper ti pe rakont nou zistwar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code