Zistwar ek masaz par bann zanfan program akonpagnman primer Sant devey Albion

Sa mardi 26 fevrier 2019 la, bann zanfan ki dan program akonpagnman primer Sant devey Albion
finn selebre zourne langaz maternel dan enn fason bien spesial.
Nou finn fer aktivite masaz ek rakont zistwar. Bann zanfan finn invant enn zistwar zot mem e sakenn finn bien partisipe. Ena ti pe gagn somey, ena ti pe gagn inpe difikilte pou rant dan aktivite la, me alafin tou zanfan finn bien kontan.
Ena mem inn demande si ena enn 2ziem zistwar, me pouf inn dir ki nou pou renouvel sa aktivite la tre biento.


Mary Jane

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code