Zourne internasional alfabetizasion

Pou zourne internasional alfabetizasion ki ti selebre le 08 Septam, nou ti desid pou mark levennman la dan gardri les mirabelles Flacq par bann aktivite spesifik.
Depi le 04 ziska le 09 septam, nou ti fer tematik lasemenn « Bann liv » depi le 04 ziska le 09 septam. Toutlong sa lasemenn la, aktivite avek bann zanfan ti tourn otour bann liv. Ladan, ti ena enn ti liv ki zot ti fer akot nou ti ekrir zot nom, zot laz, zot sex ek osi kot zot reste. Bann zanfan ti fer koloryaz ek lapinitir dan ti liv la. Nou ti osi fer lektir liv zistwar ek bann zanfan ti bien reseptif.

Presentation1 alfabet 1Lezour lazourne alfabetizasion, nou ti organiz enn port-ouvert pou bann paran ek zanfan. Bann mis ki ti bien mobilize dan preparatif par amenn liv depi kot zot. Zot ti osi amenaz enn kwin lektir ek osi plizir latab kot ti expoz liv. Ti ena enn latab avek liv ki an-lien avek lamer, enn lot ki ti ena bann magazinn ek zournal e enn pou bann roman . Dan kwin lektir pou zanfan, ti ena bann liv zistwar.
prezan 2 alfa

Bann paran ti vinn ansam avek zot bann lezot zanfan ki pli gran ek zot ti bien emerveye par bann liv ki ti propoz zot. Zot ti osi gagn lokazion gagn enn lektir ki bann mis ti fer.

Presentation111

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code