Zourne lanvironnman dan Atelie di Savwar, Lezol Spesialize Terre de Paix

Semenn dernie, pou mark sa zourne lanvironnman-la, animater ek zanfan finn fer aktivite netwayaz pou konsiantiz zanfan lor sa tematik-la dan nou zardin.

Ti fini pas mesaz avek zanfan avan pou zot amenn zot linz pou zot tou kapav partisip dan aktivite. Sa zour-la, nou finn fer 3 group par 3 group dan zardin afin ki tou zanfan fer enn ti par.

Kondision Zardin apre siklonn, inondasion ek gro-gro lapli toule-semenn, lerb ti pouse boukou ek pa ti pe kapav plante, me gras ar sa aktivite-la, zanfan ek animater finn fer enn gran diferans dan latelie.

Avek enn gran motivasion nou kontign gard sa zoli travay-la pou ki zanfan kontign respe lanvironnman ek aplik li dan zot lavi kotidien.

Dorenavan sak semenn pou ena mem aktivite. Prosennman  nou pou komans fer semans.

Nou finn demann enn ofisie depi FAREI pou vinn fer so konsta, e konsey nou lor bann semans dapre sezon.

Mersi

Manishka

Dat: 13.06.23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code