Zourne sportif pou bann zenn rezidans youth 1- 2 e youth 3

Le 02 Out, ti ena enn sesion bien interesan e anrisisan pou bann zenn. Finn met lanfaz lor linportans spor e ki bann bienfe sa kapav aporte dan nou lekor kan res aktif. Finn komanse par enn ti introdiksion lor deroulman lazourne. Answit ti ena bann spor organize par coach Prann. Finn ena epanwisman e bann zenn finn bien kontan zot inn resi devlop sertenn konpetans avek bokou zefor. Ena ki ti deza ena bann talan bien remarkab e sa finn sirprann zot tou. Apre sa sesion spor-la, bann zenn ti remersie coach Prann e finn gagn e ti ena enn ti kolasion zis apre. Ti enn bon moman kot zot finn bien profite e gagn kitsoz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code